Voorwaarden

Contactgegevens
Lalize
C.Fockstraat 94
2613DH Delft
Telefoon 06 5169 3201
KvK: 56769121
btw: NL108363168B01
IBAN: NL75 INGB 0677 3285 24
Algemene voorwaarden
Als je bij Lalize een bestelling plaatst, ben je akkoord gegaan met de volgende voorwaarden.
1. Prijzen
1.1 Prijzen
Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW in euro’s en exclusief verzendkosten.
1.2 Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op de website van Lalize zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen. Verder kunnen aanbiedingen niet worden geretourneerd. Lalize is niet gebonden aan haar aanbod indien er sprake is van programmeerfouten in haar website.
1.3 Betaling
Bij een bestelling dien je altijd vooruit te betalen door middel van de aangegeven betalingsmogelijkheden op de betaalpagina.
2. Verzending
2.1 Verzending via PostNL
Lalize verzendt artikelen doorgaans via de pakketservice van PostNL. Mocht je niet thuis zijn dan zul je een notitie in je brievenbus vinden waarin aangegeven is dat het pakketje eventueel bij de buren is afgegeven. De postbode biedt jouw pakketje 2 keer aan. Je hoeft hiervoor geen handtekening te zetten of je te legitimeren. Ben je allebei de keren niet thuis? Dan kun je het pakketje ophalen bij het dichtstbijzijnde postkantoor. De postbode laat een briefje achter waarop je precies kunt zien waar dat is.
2.2 Verzendkosten
Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan je vermeld. Deze bijdrage kan afhankelijk zijn van de ordergrootte en het land van bestemming. De bijdrage in de verzendkosten wordt bij een retournering niet terugbetaald. Verzendkosten voor het buitenland zijn op aanvraag: gelieve contact op te nemen via info@lalize.nl. Voor zendingen die in een brievenbus passen en niet zijn aangetekend, betaal je binnen Nederland € 2,20. Voor een pakket in Nederland tot 10 kilo betaal je € 6,75 (tarief PostNL). Bij bestellingen vanaf € 75,00 zullen wij het pakket gratis verzenden.
3. Bestellingen
3.1 verwerken van bestellingen
Op het moment dat je de bestelling plaatst, wordt je bestelling in ontvangst genomen. Je ontvangt altijd een bevestiging van de bestelling per e-mail. Hierop vind je het totaalbedrag van de bestelling inclusief de verzendkosten en de betalingsgegevens. De bestelling wordt verzonden zodra we het bedrag hebben ontvangen.
Zodra de bestelling verzonden is ontvang je een bevestigingsmail waar ook een ‘track en trace’ nummer in staat vermeld, zodat je de verzending van het pakketje zelf kan volgen. De bestelde artikelen blijven eigendom van Lalize tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
3.2 Afhandeling bestelling
De bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. De site wordt zo goed mogelijk up-to-date gehouden, maar het kan incidenteel voorkomen dat een artikel al gereserveerd is omdat iemand je net voor was. Wanneer dit het geval is, sturen we altijd een bericht. Je bent verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop deze je ter beschikking worden gesteld. Indien je de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor jouw risico en rekening. Indien je zelf een verkeerd adres hebt opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor jouw rekening. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 dagen heb je het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dien je een e-mail of brief aan Lalize te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 dagen na de kennisgeving aan je geretourneerd.
4. Bezorging
4.1 Bezorging
Wij streven ernaar je bestelling zo snel mogelijk na ontvangst van betaling te verwerken en te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor bij TNT zoekgeraakte stukken en of pakjes. Gaat er echter onverhoopt iets mis of duurt de levering erg lang, neem dan contact met ons op.
4.2 Complete bestelling
Indien je bestelling meerdere artikelen omvat en deze niet allemaal voorradig zijn, worden zij pas verstuurd wanneer de bestelling helemaal compleet is, tenzij anders overeengekomen.
4.3 Transport risico’s
Gedurende het transport van de artikelen zal Lalize het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de artikelen. Op het moment van aflevering van de artikelen zal dit risico op jou overgaan. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor wat er met de artikelen gebeurt.
5. Ruilen en retourneren
Lalize garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.
5.1 Zichttermijn
Je bent gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. Lalize zal dan binnen 30 werkdagen na ontvangst van het geretourneerde product het door jou betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product onbeschadigd is, niet gedragen, gewassen of anderszins duidelijk is gebruikt of bewerkt en voorzien is van de originele verpakking en kaartjes.
5.2 Ruilen
Ruilen behoort tot de mogelijkheid mits het kledingstuk in de oorspronkelijke staat (dus met de kaartjes eraan en zonder beschadigingen) en ongebruikt binnen 7 dagen na ontvangst retour wordt gezonden. De verzendkosten voor retournering zijn voor jou als koper. Wil je niet ruilen maar alleen retourneren? Dan vergoeden wij het aankoopbedrag minus de in rekening gebrachte verzendkosten.
5.3 Aansprakelijkheid
Voor gevolgen van tekstfouten kunnen wij helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden. Kleuren kunnen soms iets afwijken afhankelijk van de kleurinstellingen op je computer. Houd hier rekening mee. Twijfel je over de kleur? Neem dan contact met ons op.
5.4 Retourneren door klacht
Met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen wij de kleding en verwerken wij de bestelling. Toch kan er wel eens iets misgaan:
– Per ongeluk is het verkeerde artikel toegezonden
– Je bestelling is tijdens de verzending beschadigd geraakt
– Een artikel vertoont een fabricagefout
Meld ons een eventuele klacht zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 5 werkdagen. Neem voordat je het artikel terugzendt even contact met ons op, want de klacht moet wel duidelijk zichtbaar en kenbaar worden gemaakt. Bij duidelijke klachten nemen wij vanzelfsprekend de verzendkosten voor zowel de retourzending als voor het vervangende artikel voor onze rekening. Wij lossen het graag samen met je op.
5.5 Klacht te laat
Indien je de klacht pas na 5 werkdagen bij Lalize indient, zijn wij gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten in rekening te brengen.
5.6 Vervallen garantie
Jouw garantie op artikelen vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Lalize wijzigingen zijn aangebracht of geprobeerd zijn aan te brengen. De garantie vervalt ook wanneer je het artikel hebt gebruikt voor doeleinden waarvoor het niet bestemd is.
5.7 Eigendomsvoorbehoud
Lalize blijft volledig eigenaar van het geleverde artikel tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.
6. Betaling
6.1 Betaalmethode en Levering
Na bestelling dien je het bedrag zelf over te schrijven. De rekeninggegevens ontvang je na de bevestiging van de aankoop per e-mail. Zodra de betaling op de rekening is bijgeschreven ontvangen wij direct een bevestiging hiervan. Dit garandeert onze klanten een snelle en zorgvuldige afhandeling van de aankoop. Uiteraard ontvang je een bevestiging van de bijschrijving. Zodra de betaling is afgerond wordt de bestelling verzonden.
7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Intellectuele eigendomsrechten
De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van Lalize, waaronder de rechten op de teksten, afbeeldingen, foto’s en overig beeldmateriaal liggen bij Lalize.
8. Aansprakelijkheid
8.1 Aansprakelijkheid
Indien door Lalize geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Lalize jegens jou beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 5 is geregeld.
8.2 Beperking
De aansprakelijkheid van Lalize voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door jou zelf.
8.3 Uitsluiting
Lalize sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Lalize, waaronder de website, door een derde.
9. Diversen
9.1 Afwijkingen algemene voorwaarden
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
9.2 Erkenning elektronische communicatie
De administratie van Lalize geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door jou gedane aanvragen en/of bestellingen. Je erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
9.3 Nietigverklaring
Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Lalize zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
10 Toepasselijk recht
10.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Lalize aangepast worden. Lalize adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken. Je moet ervoor zorgen dat de gegevens die je aan Lalize verstrekt, juist, volledig en actueel zijn. Ook garandeer je dat je wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de webwinkel.